Aktualności

Rozpoczęta budowa budynku stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego

Urząd Miasta Katowice podpisał z naszą firmą umowę na wykonanie przebudowy stanicy żeglarskiej znajdującej się nad największym katowickim stawem – Morawą. Nowa stanica żeglarska ma być gotowa w połowie przyszłego roku, a stary obiekt zostanie rozebrany. Nowy budynek będzie miał trzy kondygnacje i znajdą się w nim: hangar na łodzie, szkutnia, żaglownia, magazyn oraz cztery sale spotkań dla harcerzy i zuchów. Obiekt pomieści także wielofunkcyjną salę z zapleczem kuchennym, toalety i natryski. Prace w terenie rozpoczną się w pierwszej połowie tego roku i zakończą w drugim kwartale 2022 roku. Koszt inwestycji to ok. 5,2 mln zł.

Z nazwy może wynikać, że zadanie jest proste i łatwe. Jednak w ramach umowy podpisanej z Urzędem Miasta Katowice zobowiązaliśmy się do wykonania m.in. następujących prac budowlanych: 

 • robót wyburzeniowych i rozbiórkowych budynku głównego stanicy w zabudowie kontenerowej, magazynu łodzi w formie wiaty oraz budynku warsztatowego murowanego,
 • wycinki i nasadzeń drzew,
 • robót konstrukcyjno – budowlanych (żelbetowych, murowych),
 • robót dekarskich, elewacyjnych, izolacyjnych, wykończeniowych (tynkarskich, posadzkarskich, malarskich, suchej zabudowy),
 • montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki budowlanej, ścianek giszetowych oraz elementów wyposażenia,
 • wykonania instalacji elektrycznych i niskoprądowych (zasilania, oświetlenia, systemu CCTV, SSW, okablowania strukturalnego, systemu przywoławczego, oddymiania klatki schodowej, detekcji gazu i instalacji odgromowej),
 • wykonania instalacji wod.-kan., c.o., gazowej i wentylacji,
 • budowy kotłowni gazowej,
 • robót ziemnych, drogowych (nawierzchniowych),
 • zagospodarowania terenu,
 • sieci zewnętrznych (kanalizacja sanitarna, deszczowa i przyłącze wodociągowe). 

Foto: 10 Harcerska Drużyna Żeglarska