Aktualności

Podpisana umowa na rozbiórkę obiektów budowlanych Marywil dla Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Zamawiający powierzył naszej firmie wykonanie prac budowlanych polegających na rozbiórce obiektów budowlanych wraz  z infrastrukturą techniczną na terenie dawnych Zakładów wyrobów kamionkowych „Marywil” w Suchedniowie.

W ramach umowy wykonamy prace rozbiórkowe na następujących obiektach: budynek administracyjny z ambulatorium nr 1, łącznik – budynek socjalny i portierni nr 2, budynek hali produkcyjnej nr 3, łącznik nr 4, budynek hali produkcyjnej nr 5, budynek magazynu materiałów technicznych nr 14, budynek kotłowni i pralni, budynek wagi, budynek sprężarkowi, budynek stacji redukcji pomiaru gazu, budynek zajezdni lokomotywy nr 19, kanał burzowy, kanał sanitarny, kanały przemysłowe, drogi wewnętrzne, place manewrowe i składowiska (składowisko węgla, składowisko żużlu), komin stalowy 13m, komin stalowy z urządzeniem odpylającym, zbiornik wody. 

Dodatkowo prace rozbiórkowe będą dotyczyły instalacji zewnętrznych: instalacji zewnętrznej elektrycznej NN i oświetleniowej, instalacji zewnętrznych sanitarnych: kanalizacji deszczowej, wodociągowej oraz gazowej.

Obszar po dawnym „MARYWILU” to jeden z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w regionie świętokrzyskim, który jednak wymaga odpowiedniego przygotowania, m.in. rozbiórki części opustoszałych budynków. Dużym atutem otoczenia jest bliskość dobrej infrastruktury (linia kolejowa). 

Foto: echodnia.eu