Aktualności

Wygrany przetarg na termomodernizację obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Przedmiotem umowy jest wykonanie wszelkich prac i robót w celu wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w tym m.in.: robót ogólnobudowlanych remontowych, docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie orynnowania i nadanie nowego estetycznego wyglądu elewacjom, robót budowlanych instalacyjnych instalacje C.O., wymiana grzejników, robót budowlanych instalacyjnych instalacje elektryczne, instalacje oświetleniowe, elektrotechniczne, wymiana istniejącego oświetlenia na energooszczędne, budowa instalacji fotowoltaicznej, budowa instalacji odgromowej.

Cele projektu i planowane efekty: poprawa efektywności energetycznej obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez modernizację instalacji oświetlenia, wymianę okien, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, wymianę drzwi zewnętrznych oraz montaż instalacji fotowoltaicznych produkującej energię elektryczną na potrzeby własne.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizacje projektu pn. „Termomodernizacja obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

Foto: www.wszzkielce.pl