Aktualności

Na wyspie Pociejewo rusza budowa ciepłowni geotermalnej.

W ramach realizacji inwestycji na wyspie Pociejewo powstanie budynek ciepłowni z urządzeniami służącymi do odbioru energii cieplnej pochodzącej z wody geotermalnej. Wyposażony będzie m.in. w rozdzielnię elektryczną z nastawnią cieplną oraz w halę technologiczną z wymiennikami ciepła, stacją filtrów oczyszczających wodę geotermalną oraz pompami wody sieciowej. Zostanie też wybudowany żelbetowy pomocniczy zbiornik o pojemności około 2 tysięcy metrów sześciennych. Zadanie to obejmuje także wykonanie odwiertu zatłaczającego GT-3 wraz z rurociągiem łączącym go z ciepłownią geotermalną, a także budowę przyłącza ciepłowniczego do magistrali biegnącej wzdłuż Trasy Warszawskiej.

W ramach projektu budowy ciepłowni geotermalnej wraz z infrastrukturą na konińskiej wyspie Pociejewo ma powstać jednostka wytwarzająca ciepło z odnawialnego źródła energii o mocy 8,1 MWt.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do 23 grudnia 2022 r. Projekt otrzymał ponad 24 mln zł dofinansowania z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- To historyczne wydarzenie dla naszego miasta – podkreśla prezydent Konina Piotr Korytkowski – Czekaliśmy na ten moment kilka lat, ale to nie był czas zmarnowany. Wykorzystaliśmy go na wprowadzenie zmiany w koncepcji związanej z budową drugiego otworu zatłaczającego i doprowadziliśmy do właściwego montażu finansowego – podkreślił prezydent Piotr Korytkowski, dziękując radnym Rady Miasta Konina za wsparcie całego przedsięwzięcia.