Aktualności

Realizacja budynku biurowo-socjalnego z halą produkcyjną

Dla spółki Visual Promotion realizujemy budynek biurowo-socjalny z halą produkcyjną wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi oraz infrastrukturą techniczną: wewnętrznymi instalacjami: wod.-kan., wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, c.o., elektryczną, teletechniczną; zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z otwartym zbiornikiem retencyjnym, wodociągową, elektryczną, teletechniczną, zalicznikową instalacją gazową podziemną; drogą wewnętrzną z miejscami postojowymi;

W ramach zadania zrealizujemy m.in.:

  • prace przygotowawcze na terenie budowy (tj. terenie Inwestycji), obejmujące między innymi organizację zaplecza budowy (zaplecze socjalne i biurowe),
  • ogrodzenie terenu budowy, wykonanie dróg dojazdowych, wykopów i ich odwodnienia,
  • prace związane z wytyczeniem obiektu i innych budowli,
  • prace związane z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń,
  • prace rozbiórkowe,
  • zapewnienie prowadzenia nadzoru geotechnicznego oraz nadzorów branżowych przez gestorów sieci, itp.;

Inwestycja jest realizowana na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Foto: www.wieliczka.eu