Aktualności

Podpisaliśmy umowę ze spółką POLREGIO na realizację punktu utrzymania taboru

Podpisaliśmy umowę ze spółką POLREGIO na realizację inwestycji pt. „Punkt utrzymania taboru dla spółki POLREGIO - budowa hali przeglądowo - naprawczej z zapleczem socjalno-biurowym, warsztatami i magazynami, wiatą, przejazdową myjnią taborową, stanowiskami mycia podwozia, nawadniania i odfekalniania wagonów oraz rozbiórki istniejących, kolidujących obiektów i urządzeń - inwestycja etapowa".

W ramach umowy nasza firma zrealizuje zadania obejmujące m.in.: roboty budowlano-instalacyjne związane z budową hali przeglądowo-naprawczej, w szczególności wykonanie rozbiórek istniejących obiektów, kolidujących z przedmiotową inwestycją, budowę hali przeglądowo-naprawczej, budowę zaplecza socjalnego, warsztatowego i magazynowego, powiązanego funkcjonalnie z halą, zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem na którym zostały zaprojektowane następujące obiekty:

  • 
Zewnętrzna myjnia taborowa wraz z infrastrukturą podziemną i kontenerem technicznym (dotyczy infrastruktury podziemnej i kontenera technicznego). 

  • Stanowisko mycia podwozia. 
c) Stanowisko nawadniania i odfekalniania wagonów.
  • Droga dojazdowa. 

  • Plac manewrowy.
  • Parkingi.
  • Chodniki.
  • Wiata z parkingiem dla samochodów osobowych pracowników i samochodów dostawczych.
  • Wiata na odpady.
  • Podziemne zbiorniki wody opadowej i wody pożarowej.
  • Torowiska z trakcją.