Aktualności

Kryształowa Cegła 2022 w kategorii "Obiekty naukowo-dydaktyczne"

Z przyjemnością informujemy, że nowy gmach Instytutu Pedagogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS, wybudowany przez naszą firmę, zajął I miejsce w prestiżowym konkursie „O Kryształową Cegłę” w kategorii „Obiekty naukowo-dydaktyczne”.

Aby inwestycja budowlana mogła otrzymać Kryształową Cegłę, musi spełniać wiele kryteriów. Są to m.in.:

  • nowatorstwo rozwiązań technicznych i architektonicznych;
  • poziom rozwiązań techniczno-technologicznych procesu modernizacji;
  • funkcjonalność obiektów i ich relacje z otoczeniem;
  • sposób eksploatacji i wykorzystania w praktyce zastosowanych rozwiązań;
  • wpływ inwestycji na środowisko i gospodarkę osiedla;
  • wyróżniająca się jakość robót i czas realizacji.

Powinny być także spełnione przesłanki dotyczące współpracy inwestora z biurem projektowym i wykonawcą.

Na terenie Kampusu Zachodniego swoje siedziby mają Wydział Artystyczny (Instytut Muzyki i Instytut Sztuk Pięknych) oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W ramach inwestycji znalazł się tam także budynek Instytutu Pedagogiki, który oprócz nowoczesnych, przestronnych auli, sal dydaktycznych i seminaryjnych otrzymał także specjalistyczne pomieszczenia, które pozwolą rozwijać praktyczne aspekty procesu kształcenia.

Warto podkreślić, że UMCS spośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, na który składają się: budynki dydaktyczne, kluby, obiekty sportowe oraz kulturalne.

Cieszymy się, że Firma Budowlana ANNA-BUD ma realny wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce, a jakość naszych usług została doceniona tak prestiżową nagrodą.