Aktualności

ANNA-BUD przebuduje i rozbuduje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

Podpisaliśmy umowę na przebudowę i rozbudowę Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, przy ul. Saskiej 63/75, według formuły "zaprojektuj i wybuduj".

Zakres inwestycji jest szeroki i zakłada m.in.:

  • realizację budynku administracyjno-laboratoryjnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej z przeznaczeniem na potrzeby publicznej służby krwi, połączonego z centralnym budynkiem RCKiK łącznikiem wraz z urządzeniami technicznymi, instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, niezbędnymi do funkcjonowania obiektu oraz elewacją,
  • remont witryn w pomieszczeniu ekspedycji na parterze,
  • modernizację istniejących mroźni na poziomie -1 oraz modernizację szatni dawców,
  • przebudowę szatni i wyposażenie szatni w automatyczne schowki na ubrania, na poziomie parteru, przyłączenie infrastruktury technicznej budynku do infrastruktury mediów zewnętrznych,
  • przebudowę istniejących odcinków sieci kolidujących z planowanym budynkiem,
  • przeniesienie istniejących pomieszczeń oraz urządzeń z obecnie funkcjonującego budynku garażowo-administracyjnego do nowo projektowanego budynku,
  • zagospodarowanie terenu na działce w zakresie wynikającym z obsługi komunikacyjnej oraz zapewnienie utwardzonego ciągu pieszo-jezdnego
  • likwidację istniejącego chodnika i wykonanie nowego dojścia do głównego wejścia budynku, utwardzonej powierzchni manewrowej umożliwiającej czasowy postój ambulansu (autobusu) do pobierania krwi,
  • organizację miejsca do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zagospodarowanie terenów zielonych.