Aktualności

Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Rozpoczynamy realizację zadania pn. Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.  Zadanie zostanie wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac budowlanych obejmuje m.in.:

  • sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
  • budowę budynku podzielonego na strefy funkcjonalne,
  • wykonanie wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placu i wieży ćwiczeń,
  • wykonanie boiska wielofunkcyjnego z odrębnym ogrodzeniem, zieleni, miejsca rekreacyjnego, ogrodzenia terenu wraz z bramami wjazdowymi i furtkami,
  • przygotowanie infrastruktury technicznej dla funkcjonowania obiektu wraz z niezbędnymi przyłączami,
  • realizację ewentualnych przekładek sieci i rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami,
  • powiązanie wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejskim układem komunikacyjnym,
  • zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie nasadzeń roślinności.