Aktualności

Realizacja punktu utrzymania taboru dla spółki POLREGIO

Trwają prace budowlane w ramach umowy zawartej ze spółką POLREGIO na realizację inwestycji pt. „Punkt utrzymania taboru dla spółki POLREGIO - budowa hali przeglądowo - naprawczej z zapleczem socjalno-biurowym, warsztatami i magazynami, wiatą, przejazdową myjnią taborową, stanowiskami mycia podwozia, nawadniania i odfekalniania wagonów oraz rozbiórki istniejących, kolidujących obiektów i urządzeń - inwestycja etapowa".

Inwestycja obejmuje wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z realizacją hali przeglądowo-naprawczej oraz budowę zaplecza socjalnego, warsztatowego i magazynowego, powiązanych funkcjonalnie z halą, wykonanie torowiska z trakcją wraz z zagospodarowaniem terenu.

Wykonano stan surowy obiektu wraz z robotami torowymi. Trwają zaawansowane prace przy wykonywaniu instalacji zewnętrznych oraz instalacji trakcji kolejowej.