Aktualności

Realizacja budowy siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”

Trwają prace adaptacyjne istniejących budynków powięziennych na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” im. Stefana Karskiego w Kielcach. W jednym z budynku, mieszczącym się od strony parku (dawna kuźnia), wykonywane są prace remontowe, przeróbki ścian oraz budowa klatki schodowej.

Budynek został podniesiony o 1,2 m w celu zaadaptowania strychu na poddasze użytkowe, gdzie znajdować się tu będzie administracja Teatru oraz pomieszczenia warsztatowe. W przypadku drugiego budynku (dawny Dworek Starościński) zadanie polega na generalnej przebudowie wnętrza dotychczasowej substancji starego budynku z usunięciem wewnętrznych elementów konstrukcyjnych. Grunt pod istniejącymi fundamentami ścian zewnętrznych został wzmocniony za pomocą pali technologii Jet Grouting. Obecnie ściany zewnętrzne zabezpieczone zostały z użyciem specjalistycznej konstrukcji podtrzymującej. W budynku mieścić się będzie foyer oraz dwie widownie. Pomiędzy dwoma budynkami zostanie wybudowany całkiem nowy trzeci, w którym zostanie zlokalizowana scena Teatru.