Aktualności

Realizacja Strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

Trwają prace budowlane w ramach realizacji zadania pn. Budowa strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.

Zadanie wykonane jest w formule "zaprojektuj i wybuduj". Aktualnie zakończono prace związane z szachtem żelbetowym wieży do ćwiczeń. Trwają roboty budowlane nadziemia na segmentach A, B i C, zakończono roboty murarskie ścian nośnych na parterze segmentu A, trwają prace ciesielskie i zbrojarskie na stropie nad 1 piętrem na segmencie B oraz na ścianach sali gimnastycznej w segmencie C. Prace żelbetowe zaawansowane są na poziomie 75%, prace murarskie w ponad 50%.

Zakończono wykonywanie podbudów pod posadzki. Trwają prace związane z makroniwelacją terenu oraz zasypkami fundamentów. Zakończono wykonywanie instalacji podposadzkowej. Rozpoczęto wykonywanie kanalizacji teletechnicznej, zaś prace w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarnej zbliżają się ku końcowi.