Aktualności

Realizacja prac budowlanych na budowie Teatru Żeromskiego w Kielcach

Trwają prace budowlane obejmujące przebudowę, rozbudowę i nadbudowę zabytkowego obiektu Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach zlokalizowanego przy ulicy Sienkiewicza w Kielcach.

W chwili obecnej w budynkach stanowiących zaplecze Teatru w głębi części głównej obiektu oraz w trzykondygnacyjnym budynku z częścią magazynową i techniczną, zakończone zostały prace związane z instalacjami sanitarnymi  oraz elektrycznymi podtynkowymi oraz trwają prace wykończeniowe typu szpachlowanie, malowanie, układanie glazury. Przygotowywany jest montaż sufitów akustycznych oraz ustroi, które będą zlokalizowane w kluczowych pomieszczeniach Teatru takich jak Mała scena, Duża scena, Studio nagrań, Mała i Duża sala prób.

Równocześnie prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe na budynku głównym stanowiącym serce Teatru.

Powierzona nam dodatkowo w grudniu ubiegłego roku do przebudowy sąsiednia kamienica, dzieliła będzie scenę Teatru i budynek główny, stanowiąc jednocześnie doskonałe zaplecze techniczne obsługujące Dużą salę. W kamienicy tej wykonana została obudowa wykopu metodą pali VDV oraz Jet grouting, które pozwoliły zabezpieczyć ściany istniejących budynków. Zakończenie prac żelbetowych planowane jest we wrześniu.

W ostatniej  fazie  budowy obiekt wyposażony zostanie w m.in. meble ruchome, podnośniki, technologie warsztatowe, technologię gastronomiczną, oświetlenie sceniczne.