Aktualności

ANNA-BUD członkiem Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan

Dołączyliśmy do grona członków Świętokrzyskiego Związku Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Bardzo cieszymy się na współpracę oraz wspólne wyzwania.

Dlaczego warto zostać naszym Członkiem i jakie korzyści wynikają ze wspólnego głosu polskich przedsiębiorców?

  • REPREZENTUJĄ interesy Twojej firmy wobec organów administracji samorządowej, administracji państwowej oraz związków zawodowych pracowników
  • BUDUJĄ pozytywny wizerunek przedsiębiorców i ich roli w społeczeństwie
  • WSPÓŁPRACUJĄ z instytucjami działającymi na rzecz zapewnienia przedsiębiorcom korzystnych warunków do konkurowania i rozwoju na rynku
  • WNIOSKUJĄ o zmiany, opiniujemy, zgłaszamy zastrzeżenia do aktów prawnych, a poprzez Konfederację Lewiatan oferujemy udział w procesie tworzenia i nowelizacji prawa
  • WYRAŻAJĄ publicznie interesy naszych Członków m.in. poprzez przygotowywanie komunikatów prasowych, wypowiedzi medialnych
  • ANGAŻUJĄ SIĘ na poziomie regionalnym w prace ważnych organów decyzyjnych województwa świętokrzyskiego
  • INTERWENIUJĄ w sprawach istotnych dla naszych Członków, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
  • INTEGRUJĄ poprzez pomoc w pozyskiwaniu partnerów i kontrahentów, kojarzenie firm, rozpowszechnianie ofert współpracy oraz organizację różnorodnych eventów
  • INICJUJĄ debaty i spotkania z przedstawicielami władz samorządowych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy, a także z posłami i senatorami

Lewiatan każdego dnia skutecznie zabiega o poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej. Zabiega o lepsze prawo dla przedsiębiorców oraz dba o wizerunek pracodawców. Wspiera także biznes i integruje przedsiębiorców dając możliwość nawiązania cennych kontaktów biznesowych. Ponadto, zapewnia dostęp do wiedzy eksperckiej, monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i współtworzy ekspertyzy makroekonomiczne.