Aktualności

ANNA-BUD wybuduje nowy Zakład Produkcji Wody Mineralnej „Buskowianka”

Jest nam niezmiernie miło poinformować o zawarciu umowy z Uzdrowiskiem Busko-Zdrój SA na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. Budowa nowego Zakładu Produkcji Wody Mineralnej „Buskowianka”. Umowa zakłada wykonanie przedmiotu zamówienia w systemie „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż wraz z technologią” i obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztowej, wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w tym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

Nowy zakład produkcji wody mineralnej „Buskowianka” wyposażony będzie w fabrycznie nową linię rozlewniczą do napełniania butelek PET o wydajności maksymalnej 14.000 butelek na godzinę wraz z urządzeniami pomocniczymi m.in. w stację mycia i dezynfekcji CIP, stację uzdatniania wody mineralnej, sprężarkownię oraz zbiorniki magazynowe wody mineralnej. Przy fabryce powstanie także zaplecze szatniowo-produkcyjne w miejscu rozbudowy istniejącej hali magazynowej.

Wykonane zostaną niezbędne przyłącza m.in. mediów technologicznych, wody produkcyjnej i technologicznej, wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczne, teletechniczne i gazu z niezbędną infrastrukturą.

Wokół nowego obiektu zmodernizowany i rozbudowany zostanie plac manewrowy oraz przebudowane i wybudowane zostaną zjazdy do drogi gminnej. Teren zyska nowe oświetlenie oraz monitoring wizyjny.