Aktualności

ANNA-BUD laureatem konkursu BUDUJ BEZPIECZNIE

Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. została wyróżniona i zajęła I miejsce na szczeblu wojewódzkim wśród pracodawców - wykonawców robót budowlanych - jako Spółka zapewniająca wysokie standardy BHP w procesie realizacji obiektów budowlanych. W konkursie promującym pożądane postawy w zakresie ochrony pracy pn. „BUDUJ BEZPIECZNIE”, zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, doceniono nasze ponadstandardowe działania na rzecz bhp, podjęte przez Spółkę przy realizacji  inwestycji - Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar – etap 1 w Kielcach.

Ogromnie cieszymy się z otrzymanego wyróżnienia. Jesteśmy dumni, że docenione zostały stosowane przez Spółkę wysokie standardy bhp oraz restrykcyjnie przestrzegane procedury zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i optymalne warunki pracy na rynku budowlanym. Realizowane przez Spółkę inwestycje traktowane są indywidualnie, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu budowalnego. Spółka do każdej realizowanej inwestycji podchodzi z wielką troską, przestrzegając zasad etyki w poszanowaniu środowiska naturalnego. Jesteśmy świadomi, że wykonywana przez nas praca wpływa także na życie następnych pokoleń. Co najważniejsze dochowujemy wszelkich starań, aby nasza praca przynosiła satysfakcję Klientom oraz komfort Użytkowników zrealizowanych obiektów.

Inwestycja Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach składa się z zespołu budynków połączonych ciągiem komunikacyjnym obejmujących m.in. obiekty laboratoryjne, warsztatowe i obsługowo-techniczne. W laboratoriach wybudowano specjalistyczne pomieszczenia badawcze m.in. komory bezechowe, pomieszczenia Cleanroom oraz Klatki Faraday’a. Inwestycja stanowić będzie laboratoryjną bazę badawczo-wdrożeniowej Głównego Urzędy Miar, która pozwoli na efektywne i profesjonalne prowadzenie prac rozwojowo-badawczych,

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach, zaś Partnerem - Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Państwowa Inspekcja Pracy - https://kielce.pip.gov.pl/

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - https://www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl/ 

Główny Urząd Miar - https://www.gum.gov.pl/ 

Politechnika Świętokrzyska - https://tu.kielce.pl/