Aktualności

Nagroda "BUDUJ BEZPIECZNIE" - Etap Krajowy

Firma Budowlana ANNA-BUD otrzymała nagrodę z rąk Głównego Inspektora Pracy oraz Prezydenta Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, zajmując III miejsce w krajowym etapie konkursu BUDUJ BEZPIECZNIE 2023. Spółka została doceniona jako zapewniająca wysokie standardy BHP w procesie realizacji Świętokrzyskiego Kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Wyróżniono ponadstandardowe działania Spółki na rzecz BHP podjęte przez Spółkę przy realizacji inwestycji dla Głównego Urzędu Miar i Politechniki Świętokrzyskiej.

Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy w Kielcach, zaś Partnerem - Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Inwestycja wspierana była przez służby BHP Ohirko.pl, którym serdecznie dziękujemy - www.ohirko.pl 
Państwowa Inspekcja Pracy - www.pip.gov.pl 
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie - www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl 
Główny Urząd Miar - www.gum.gov.pl 
Politechnika Świętokrzyska - www.tu.kielce.pl