Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Budynek Biurowy dla MPEC Sp. z o.o. w Kielcach

Budowa budynku biurowego i budynku garażowego dla samochodów osobowych wraz z wewnętrznymi instalacjami: sanitarną i elektryczną, zewnętrznymi instalacjami: wod-kan, oświetlenia zewnętrznego, kanalizacji deszczowej i teletechnicznej oraz z dwoma zjazdami z ul. Poleskiej w Kielcach dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.