Realizacje zakończone

Logistyczne

Centrum Logistyczne Alma

Realizacja "Świętokrzyskiego Centrum Logistyki i Dystrybucji" w Piekoszowie. Inwestorem jest Alma Alpinex sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach ul. 1-go Maja 191, reprezentowana przez Watkowskiego Bartłomieja - Prezesa Zarzadu i Jacka Marszyckiego - Wiceprezesa. W ramach umowy wykonany zostanie budynek hali wysokiego składowania z zapleczem socjalno-biurowym, budynek biurowo-socjalny, budynek portierni, budynek pompowni p.poż ze zbiornikiem wody p.poż wraz z wykonaniem instalcji wewnętrznych i infrastruktury zewnętrznej.
Okres realizacji 02.2014 r. - 01.2015 r.