Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Przebudowa i rozbudowa Amfiteatru Kadzielnia w Kielcach

Amfiteatr Kadzielnia w Kielcach stanowi unikalny, na skalę europejską obiekt wpisany w krajobraz dawnego wyrobiska wapieni. Przebudowaliśmy i rozbudowaliśmy obiekt, który funkcjonował w niezmienionej formie od 1971 roku i dostosowaliśmy go pod potrzeby realizacji dużych, nowoczesnych widowisk artystycznych.
W ramach inwestycji między innymi:

  • wybudowaliśmy nową scenę wraz z podsceniem,
  • zmodernizowaliśmy widownię (nowe siedziska oraz nowa geometria widowni)
  • wykonaliśmy stałe zadaszenie sceny i rozkładane zadaszenie nad widownią,
  • zmodernizowaliśmy pomieszczenia kas

Powierzchnia terenu objętego inwestycją: 18 100 m2
Powierzchnia użytkowa sceny: 1 129,9 m2
Powierzchnia widowni: 2 546 m2
Ilość miejsc na widowni: 5 430
Powierzchnia dachu stałego: 1780 m2
Powierzchnia dachu rozkładanego: 2570 m2 w rzucie.