Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu UJK

Budowa budynku Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i Administracji (I etap) przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach, dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Kwiecień 2012 - Wrzesień 2013.