Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Nadleśnictwo Ruda Maleniecka

Budowa siedziby Nadleśnictwa Ruda Maleniecka w Radoszycach. Inwestorem jest Nadleśnictwo Ruda Maleniecka - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, z siedzibą w Rudzie Malenieckiej 116, 26-242 Ruda Maleniecka. Realizacja obejmowała budowę budynku administracyjnego, garażowo-gospodarczego, parkingów, ciągów komunikacyjnych, zjazdu i ogrodzenia.