Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Muzeum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie

Realizacje zadania pn: Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Wsi Polskiej w Michniowie.