Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej

Kompleksowe wykonanie budynków wchodzących w skład Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, woj. świętokrzyskie. Umowa obejmowała realizację robót budowlanych, instalacyjnych, dostawę i montaż wyposażenia budynków, budowę drogi dojazdowej, zewnętrznej sieci elektroenergetycznej, przyłączy wod-kan i telekomunikacyjnych.
Obiekty zostały wybudowane na terenie kamieniołomu co z jednej strony jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, a z drugiej było dużym wyzwaniem.
Inwestorem był Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 reprezentowany przez Rektora UW - dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW.