Realizacje zakończone

Logistyczne

Budowa węzła ekspedycyjno-rozdzielczego dla Poczty Polskiej

Realizacja dla POCZTY POLSKIEJ S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Zadanie inwestycyjne pod nazwą: Adaptacja nieruchomości byłych Zakładów Poligraficznych RR Donnelley na potrzeby Węzła Ekspedycyjno Rozdzielczego Poczty Polskiej S.A. w Kielcach, zwanego "WER Kielce", zlokalizowanego w Kielcach przy ul. Solidarności 24.