Realizacje zakończone

Inne

Oczyszczalnia Brzeziny

Zadanie pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach - rozszerzenie projektu" w ramach projektu "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica" w formie zaprojektuj i wybuduj. Inwestor - Gmina Morawica. Okres realizacji 07.2013 r. - 03.2015 r.