Realizacje zakończone

Przemysłowe

Hale dla Kieleckiego Parku Technologicznego

Hale dla Kieleckiego Parku Technologicznego

Dla Kieleckiego Parku Technologicznego wybudowaliśmy trzy hale produkcyjno – magazynowe z funkcją badawczo – rozwojową, przeznaczone dla nowych i już funkcjonujących przedsiębiorstw opierających rozwój o innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane w produkcji i usługach .

Wszystkie hale są wyposażone w podstawowe elementy infrastruktury technicznej, media oraz część socjalną i biurową.

Powierzchnia użytkowa 9 700 m2

Kubatura 90 850 m3

Powierzchnia dróg, chodników i parkingów – 10 650 m2