Realizacje zakończone

Przemysłowe

Zakład produkcyjny Cerrad Starachowice

Rozbudowa Zakładu Produkcyjnego Płytek Ceramicznych na terenie SSE Starachowice na działkach nr ew. 162/14, 162/13, 162/47, 3/17 przy ul. Radomska/Bugaj w Starachowicach.
W ramach umowy wykonano rozbudowę istniejącej hali produkcyjno - magazynowej, budowę części socjalnej i biurowej, placy składowych, zagospodarowanie terenu i sieci zewnętrzne, instalacjie i sieci dotyczących całego budynku.
Inwestorem była firma CERRAD sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Radomskiej 49B w Starachowicach reprezentowana przez Pana Pawła Bąka - Prezesa Zarządu.