Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Morawicy

W dniu 27.06.2016 podpisana została umowa na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w Morawicy. Inwestorem jest Gmina Morawica.