Realizacje zakończone

Logistyczne

Budowa Centrum Logistycznego dla Consorfrut Polska

W dniu 04.04.2017 r. została podpisana umowa na realizację w systemie Generalnego Wykonawstwa Centrum Logistycznego w Płochocinie przy ul. Wolskiej. Umowa obejmuje realizację budynku biurowo-socjalnego, budynku magazynowo-produkcyjnego, budynku portierni wraz z wszelkimi instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i instalacjami technologicznymi, przyłączami, stacją transformatorową, nadziemnym zbiornikiem wody przeciwpożarowej, zbiornikiem wody retencyjnym oraz układem komunikacyjnym.

Inwestorem jest CONSORFRUT Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.