Realizacje zakończone

Logistyczne

Kompleks magazynowy Asclepios w Sieradzu

Kolejna realizacja wykonana na czas. Dla firmy Asclepios zrealizowaliśmy budowę budynku magazynowego, budynku biurowo-socjalnego, budynku portierni, instalacji wewnętrznych, budowa obiektów budowlanych (zbiornik podziemny wody deszczowej i zbiornik podziemny wody pożarowej). Realizacja to również budowa instalacji zewnętrznych (wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, elektrycznej kablowej średniego napięcia i niskiego napięcia, oświetleniowej, teletechnicznej i niskoprądowej), budowa infrastruktury drogowej (dróg, parkingów, palców manewrowych i chodników), ogrodzenia i elementów małej architektury położonych przy ulicy Dworskiej w Sieradzu.

Realizacja dla firmy „ASCLEPIOS” spółka akcyjna spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu. Umowa z dnia 30.07.2019r.. Czas realizacji do 25.03.2020r.

Cieszymy się, że realizacja naszej firmy przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w Sieradzu. W związku z uruchomieniem magazynu planowane jest zatrudnienie ok. 50 pracowników.