Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Zakończyliśmy realizację zadania pn.: „Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem umowy było wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie oraz wyposażenie pomieszczeń dla zadania inwestycyjnego. Zakres realizacji obejmował również wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz wszystkich niezbędnych robót przygotowawczych (organizacja i zabezpieczenie placu budowy).

Do naszych obowiązków należało również wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej i uzyskania na rzecz Zamawiającego ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. Zakres prac obejmował także wykonanie rozbiórek obiektów budowlanych przeznaczonych do rozbiórki.