Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Zakończona budowa Stanicy 10 Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego

Z sukcesem zakończyliśmy wykonanie przebudowy stanicy żeglarskiej znajdującej się nad największym katowickim stawem – Morawą. Nowy budynek ma trzy kondygnacje i znajdą się w nim: hangar na łodzie, szkutnia, żaglownia, magazyn oraz cztery sale spotkań dla harcerzy i zuchów. Obiekt pomieści także wielofunkcyjną salę z zapleczem kuchennym, toalety i natryski. Koszt inwestycji to ok. 5,2 mln zł.

Z nazwy wynika, że zadanie było proste i łatwe. Jednak w ramach umowy podpisanej z Urzędem Miasta Katowice wykonaliśmy m.in. następujące zadania budowlane: 

 • robót wyburzeniowych i rozbiórkowych budynku głównego stanicy w zabudowie kontenerowej, magazynu łodzi w formie wiaty oraz budynku warsztatowego murowanego,
 • wycinki i nasadzeń drzew,
 • robót konstrukcyjno – budowlanych (żelbetowych, murowych),
 • robót dekarskich, elewacyjnych, izolacyjnych, wykończeniowych (tynkarskich, posadzkarskich, malarskich, suchej zabudowy),
 • montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz ślusarki budowlanej, ścianek giszetowych oraz elementów wyposażenia,
 • wykonania instalacji elektrycznych i niskoprądowych (zasilania, oświetlenia, systemu CCTV, SSW, okablowania strukturalnego, systemu
 • przywoławczego, oddymiania klatki schodowej, detekcji gazu i instalacji odgromowej),
 • wykonania instalacji wod.-kan., c.o., gazowej i wentylacji,
 • budowy kotłowni gazowej,
 • robót ziemnych, drogowych (nawierzchniowych),
 • zagospodarowania terenu,
 • sieci zewnętrznych (kanalizacja sanitarna, deszczowa i przyłącze wodociągowe).