Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Zakończenie budowy MOP III "Zamysłowo" i MOP I „Wronczyn”

Z sukcesem zakończyliśmy budowę Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) III „Zamysłowo” i dokończyliśmy budowę MOP I „Wronczyn” przy drodze ekspresowej S5 pomiędzy Poznaniem a Wronczynem (woj. wielkopolskie).

"Realizacja dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych ma duże znaczenie z punktu widzenia funkcjonalności, bezpieczeństwa dróg oraz odbioru społecznego realizowanych inwestycji na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach zadania inwestycyjnego dot. MOP I "Wronczyn" i MOP III "Zamysłowo" wybudowane zostały drogi manewrowe, place postojowe, chodniki, budynek WC, w zakresie niezbędnym dla obsługi podróżnych. Ponadto budowa wymagała szeregu elementów infrastruktury technicznej poszczególnych branż" - poinformowała Alina Cieślak, rzeczniczka GDDKiA..

Miejsca Obsługi Podróżnych są dostosowane również do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto na obszarze MOP III "Zamysłowo" zlokalizowano dodatkowe miejsce do przyszłego zagospodarowania, tj. rezerwę pod: budowę hotelu i restauracji, stację paliw, dodatkowe miejsca postojowe dla pojazdów (parkingi), wypoczynek i rekreację.

Wartość kontraktu wyniosła 18.032.774,15 zł brutto.

Foto: www.gddkia.gov.pl