Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Zakończenie budowy budynku dydaktycznego dla UMCS

Zakończyliśmy zadanie inwestycyjne: „Budowa budynku dydaktycznego Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej przy ul. Głębokiej w Lublinie wraz z parkingiem wewnętrznym i zagospodarowaniem terenu” dla Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 

Na terenie Kampusu Zachodniego swoje siedziby mają Wydział Artystyczny (Instytut Muzyki i Instytut Sztuk Pięknych) oraz Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej. W ramach inwestycji znalazł się tam także budynek Instytutu Pedagogiki, który oprócz nowoczesnych, przestronnych auli, sal dydaktycznych i seminaryjnych otrzymał także specjalistyczne pomieszczenia, które pozwolą rozwijać praktyczne aspekty procesu kształcenia.

Warto podkreślić, że UMCS spośród innych uczelni, nie tylko w regionie, ale i w Polsce, wyróżnia unikatowy, zlokalizowany w centrum miasta kampus studencki, na który składają się: budynki dydaktyczne, kluby, obiekty sportowe oraz kulturalne.

Cieszymy się, że Firma Budowlana ANNA-BUD ma realny wpływ na rozwój szkolnictwa wyższego w Polsce.

Wartość kontraktu wyniosła 43 000 000,00 PLN.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze zrealizowanej inwestycji.