Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Zakończona realizacja Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej

W Chełmie wybudowaliśmy nowoczesny kompleks, składający się z dwóch budynków, w tym powierzchni magazynowych, który ma wspomóc rozwój gospodarczy miasta i stworzyć możliwości dla młodych przedsiębiorców.

Firma Budowlana ANNA-BUD wykonała wiele inwestycji tego typu, choćby w Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Starachowice”. Inwestycja będzie składa się z dwóch budynków magazynowo-produkcyjnych z częścią socjalną. Są to nowoczesne budynki w pełni dostosowane do prowadzenia wszelkich działalności gospodarczych na tym terenie.

W ramach kontraktu zrealizowano:

  • budynek magazynowo-produkcyjny z częścią biurowo – socjalną o powierzchni 3 506,50 m2 i kubaturze 37 120,40 m3
  • budynek produkcyjno-magazynowego o powierzchni 4 127,60 m2 i kubaturze 43 853,70 m3,
  • budynek ochrony wraz z instalacjami,
  • stację TRAFO,
  • wewnętrzny układu komunikacyjny wraz z parkingami, placami manewrowymi,
  • infrastrukturę zewnętrzną zapewniającą obsługę budynków oraz terenu przyległego.

Jako źródło ciepła dla instalacji grzewczej i c.w.u. zrealizowano układ współpracujących ze sobą modułów gazowej absorpcyjnej pompy ciepła do montażu zewnętrznego wspomaganych za pomocą kotłów kondensacyjnych gazowych w wykonaniu zewnętrznym.

Wartość końcowa realizacji wyniosła 31 703 534,51 zł brutto, z czego 85 proc. stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.