Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Zakończenie budowy budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

Z satysfakcją informujemy o zakończeniu budowy budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Narutowicza 65 i Lindleya 5 w Łodzi, w którym już od 3 października bieżącego roku kształcić się będą studenci kierunków Psychologii, Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz Wychowania fizycznego i zdrowotnego. Nowoczesny budynek obejmuje ogromną aulę, przestronne sale wykładowe oraz innowacyjne technologie.

Zapraszamy do obejrzenia wideorelacji z zakończonej inwestycji.

Zakres prowadzonych prac obejmował:

  • budowę budynku dydaktycznego z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, ogrzewczą, elektryczną, wentylacji i chłodzenia oraz kanalizacji sanitarnej;
  • budowę układu komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych z zadaszeniem trzech stanowisk i sięgaczami przeciwpożarowymi, stanowisk dla rowerów i miejsca gromadzenia odpadów stałych oraz obiektu małej architektury – fontanny;
  • przebudowę i remont budynku auli im. Wacława Szuberta i budowę łącznika budynku dydaktycznego;
  • remont elewacji i pokrycia dachowego budynku Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego;
  • rozbudowę i przebudowę instalacji zewnętrznych: energii elektrycznej z budową stacji transformatorowej,  teletechnicznych z węzłem, ogrzewczej niskoparametrowej, wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym;
  • wykonanie przyłącza teletechnicznego z istniejącej centrali do budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.


Realizacja budynku Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi jest kolejną realizacją zakończoną sukcesem. Dotychczas zrealizowane inwestycje w ramach budynków użyteczności publicznej dla szkolnictwa wyższego obejmowały m.in.

  • budynek dydaktyczno-naukowy Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  • budynek Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego w Kielcach, który zajął I miejsce w konkursie TOP Inwestycje Komunalne,
  • budynek Wydziału Prawa i Nauk Społecznych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, nagrodzony I miejscem w prestiżowym konkursie „Kryształowa Cegła 2022” w kategorii obiekty naukowo – dydaktyczne,
  • budynek dydaktyczny Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.


Foto: Bartosz Kałużny, Uniwersytet Łódzki
Foto/wideo dron: Maciej Fornal