Realizacje zakończone

Logistyczne

Zakończenie budowy terminalu intermodalnego dla Grupy Kapitałowej HUPAC S.A.

Z sukcesem zakończyliśmy budowę terminala intermodalnego Brwinów dla Grupy Kapitałowej HUPAC S.A. w Parzniewie. Nasze zadania obejmowały  m.in.:

  • budowę terminalu intermodalnego wraz z bocznicą, placem oraz infrastrukturą dróg dojazdowych,
  • budowę zespołu obiektów magazynowo-składowych,
  • budowę studni do zaopatrzenia terminalu w wodę - realizacja przyłącza sieci wodociągowej,
  • budowę sieci odprowadzającej wodę deszczową.

 

Obiekt ma na celu umożliwienie sprawnej wymiany towarów w Europie Środkowo-Wschodniej, a tym samym usprawnienie transportu intermodalnego drogą kolejową. Obszar terminalu zajmuje łącznie blisko 14 hektarów. W jego skład wchodzą plac składowy o powierzchni 42 000 m2, cztery tory przeładunkowe o minimalnej długości 750 m oraz zaplecze administracyjne. Kontenery obsługiwane będą przez reach-stackery. 
Terminal świadczyć będzie usługi przeładunku kolejowo-drogowego intermodalnych jednostek ładunkowych, a także usługi dodatkowe, takie jak składowanie, magazynowanie i transport kontenerów do odbiorcy końcowego.