Realizacje zakończone

Produkcyjno – magazynowe

Realizacja budynku biurowo-socjalnego z halą produkcyjną dla spółki Visual Promotion

Zakończyliśmy realizację budynku biurowo-socjalnego wraz z halą produkcyjną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną dla spółki Visual Promotion. Zapewniając prowadzenie nadzoru geotechnicznego oraz nadzorów branżowych w ramach zadania wykonaliśmy m. in.:

  • budynek biurowo socjalny z halą produkcyjną
  • prace rozbiórkowe oraz prace związane z wykonaniem niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń,
  • instalacje wewnętrzne: wodno-kanalizacyjną, wentylację mechaniczną, klimatyzację, c.o., elektryczną oraz teletechniczną,
  • instalacje zewnętrzne: kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową z otwartym zbiornikiem retencyjnym, wodociągową, elektryczną, teletechniczną oraz gazową podziemną,
  • drogę wewnętrzną z miejscami postojowymi.

Inwestycja została zrealizowana na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej.