Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Zakończenie realizacji budowy Lotniska Warszawa-Radom

W dniu 27 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie zrealizowanego lotniska Warszawa-Radom. Pierwszy samolot pasażerski wylądował tego samego dnia, a był to wieczorny lot z Paryża. W tym roku nowy port ma obsłużyć około 200 tys. pasażerów. Głównymi użytkownikami dedykowanej infrastruktury wspierającej, którą zrealizowała Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. są: służby lotniskowe i administracja, Straż Graniczna, Urząd Celny, Agenci Obsługi Naziemnej.

Realizacja inwestycji w ramach umów zawartych przez naszą firmę z Przedsiębiorstwem Państwowym Porty Lotnicze obejmowała budowę obiektów kubaturowych w Porcie Lotniczym Radom – Sadków, w tym:

  • wieża kontroli lotów PAŻP i budynek LSRG w formule "projektuj i buduj"
  • budynek Administracyjnych Służb Lotniskowych
  • hala garażowa z magazynami
  • budynek biurowo-magazynowy

Przedmiot umów oraz prace uzupełniające w formule projektuj i wybuduj obejmowały w szczególności opracowania dokumentacji wykonawczej oraz wykonania robót budowlanych, w tym m.in.: wprowadzenie do projektu budowlanego, przygotowanie projektu wykonawczego, wykonanie robót budowlanych niezbędnych do wykonania zamówienia, dostawa i montaż wybranego wyposażenia, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Jesteśmy zadowoleni, że mieliśmy realny wpływ na budowę lotniska, które będzie obsługiwać przede wszystkim wyjazdy wakacyjne i linie czarterowe, umożliwiając regularne podróże do krajów Europy Zachodniej i regionu Morza Śródziemnego.