Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Zakończenie realizacji Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu

Obiekt Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu wraz z zagospodarowaniem terenu został przekazany Inwestorowi – Gminie Czeladź, Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Czeladzi. Umowa o roboty budowlane zakładała przebudowę budynku dawnej Cechowni, łaźni, szatni i administracji kopalni Saturn, rozbudowę i budowę Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego.

Prace obejmowały m.in.:

  • roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe,
  • wykonanie i montaż nowych elementów budynku,
  • roboty konstrukcyjne, dekarskie, renowacyjne i czyszczenia budynku,
  • roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,
  • roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne w tym roboty instalacyjne,
  • zagospodarowanie terenu.

Obiekt Postindustrialnego Centrum Dziedzictwa Górnictwa Węglowego w Zagłębiu przynależy do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W wyremontowanym i odnowionym budynku zachowano pierwotną bryłę obiektu z początku XX wieku.

Aktualnie, w ramach inwestycji powstał obiekt stanowiący centrum kultury z częścią muzealną poświęconą węglowej tradycji regionu, wieżą widokową, częścią biurową wraz z salą konferencyjną i zapleczem gastronomicznym. Centrum stanowi pamiątkę górniczej historii i tradycji miasta Czeladź.

W budynku siedzibę znalazła także filia Miejskiej Biblioteki Publicznej.