Realizacje zakończone

Produkcyjno – magazynowe

Zakończenie kolejnej realizacji dla Ceramiki Tubądzin

Spółka wykonała prace budowlane obejmujące rozbudowę i przebudowę zakładu Ceramiki Tubądzin III Sp. z o.o. Sp. k. w Sieradzu. Inwestycja obejmowała m.in. rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego.

Rozbudowę i przebudowę budynku socjalno-biurowego, rozbiórkę i budowę nowej portierni, hali namiotowej, obiektu wagi najazdowej wraz z przebudową i rozbudową dróg, parkingów, placów manewrowych, chodników, zjazdu z drogi publicznej, instalacji wodociągowej, deszczowej i gazowej oraz instalacji elektrycznej Sn i NN, oświetleniowej i niskoprądowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zewnętrzną.