Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Zagospodarowanie linii brzegowej zbiornika wodnego Pasternik

Spółka zakończyła realizację zadania zleconego przez Gminę Starachowice polegającego na zagospodarowaniu linii brzegowej zbiornika wodnego Pasternik w ramach projektu „Przywrócenie walorów naturalnych zbiornika wodnego Pasternik w Starachowicach wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej”.

Zakres prac obejmował między innymi roboty budowlane, realizację obiektów i infrastruktury takich jak:

  • ścieżka piesza i rowerowa od ul. Kieleckiej do rozwidlenia na grobli,
  • ścieżkę pieszo-rowerową od rozwidlenia na grobli do wjazdu na groblę przy ul. Radomskiej,
  • przebudowę wejścia na groblę przy ul. Radomskiej,
  • budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż skarpy przy ul. Kieleckiej z naturalnym zejściem w kierunku lustra wody,
  • slip do wodowania lekkich łodzi,
  • elementy małej architektury jak oświetlenie, tablice edukacyjne, stojaki na rowery, kosze i ławki,
  • pomosty pływające rekreacyjne,
  • sieć elektroenergetyczną oraz instalację CCTV.