Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

HARMONIA - Świętokrzyska Zagroda Kultury w Hucie Szklanej

Z sukcesem zakończyliśmy Inwestycję HARMONIA – ŚWIĘTOKRZYSKA ZAGRODA KULTURY obejmującą rozbudowę Osady Średniowiecznej w sercu Gór Świętokrzyskich u stóp Świętego Krzyża, w Hucie Szklanej dla Gminy Bieliny.

Realizowany obiekt ma powierzchnię ok. 2 tys. mkw. Z zewnątrz nawiązuje formą do zagrody wiejskiej oraz harmonii jako instrumentu ludowego, będącego symbolem sielskich uczt i zabaw, a częściowo do tzw. pasiaków kojarzonych ze świętokrzyską wsią i z polami. Muzeum stanowi miejsce, które w sposób multimedialny pokazuje dorobek wsi świętokrzyskiej i uatrakcyjnia ofertę turystyczną Bielin i Gór Świętokrzyskich. W obiekcie wykonana została sala widowiskowa ze scenografią, wyposażona w multimedialne rozwiązania i funkcjonalności. Powierzchnia ekspozycji to ok. 600 metrów kwadratowych. Projekt obejmuje prezentację dorobku wsi świętokrzyskiej w XIX i na początku XX wieku. W obiekcie znajduje się także interaktywna makieta Gór Świętokrzyskich z najważniejszymi obiektami sakralnymi.

Bardzo cieszymy się, że mieliśmy swój wkład w prezentację dorobku wsi świętokrzyskiej i udział w realizacji inwestycji poszerzającej infrastrukturę kulturalną i turystyczną regionu świętokrzyskiego.

HARMONIA – ŚWIĘTOKRZYSKA ZAGRODA KULTURY jest częścią projektu pn. „Podwyższenie walorów dziedzictwa kulturowego oraz rozbudowa infrastruktury kulturalnej i turystycznej poprzez rewitalizację Zespołu Klasztornego na Świętym Krzyżu wraz z rozbudową Osady Średniowiecznej” realizowanego z Zakonem Misjonarzy Oblatów na Świętym Krzyżu oraz WDK w Kielcach w ramach RPO WŚ 2014-2020.