Realizacje zakończone

Użyteczności publicznej

Uroczyste otwarcie strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej

W dniu 7 grudnia 2023 roku odbyło się uroczyste otwarcie strażnicy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rudzie Śląskiej.  Symbolicznym momentem otwarcia budynku było przecięcie wstęgi dokonane przez gospodarza uroczystości st. bryg. Andrzeja Małysiaka – Komendanta Miejskiego PSP w Rudzie Śląskiej - oraz zaproszonych gości.

W nowoczesnym budynku straży o powierzchni użytkowej ok. 3.400 m2 zlokalizowanym na 1,3 ha działce przy ulicy Piotra Niedurnego, pracować będzie blisko 100 strażaków.

Nowy obiekt obejmuje m.in. halę garażową z osiemnastoma stanowiskami dla pojazdów straży pożarnej, pomieszczenia Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, pomieszczenie kierowania MK PSP, szatnie, magazyny, stanowisko naprawcze oraz stanowisko obsługi ODO, sale wielofunkcyjne - szkoleniowe i sztabową, pomieszczenia socjalne, gospodarcze, kuchnię z jadalnią oraz siłownię i boisko. Nowy budynek strażnicy to nowoczesny obiekt wyposażony w instalację fotowoltaiczną i solarną.

Zadanie zostało wykonane w formule „zaprojektuj i wybuduj” i obejmowało m.in.:

  • sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie,
  • budowę budynku podzielonego na strefy funkcjonalne,
  • wykonanie wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingów, placu i wieży ćwiczeń,
  • wykonanie boiska wielofunkcyjnego z odrębnym ogrodzeniem, zieleni, miejsca rekreacyjnego, ogrodzenia terenu wraz z bramami wjazdowymi i furtkami,
  • przygotowanie infrastruktury technicznej dla funkcjonowania obiektu wraz z niezbędnymi przyłączami,
  • realizację ewentualnych przekładek sieci i rozwiązania kolizji z istniejącymi sieciami,
  • powiązanie wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejskim układem komunikacyjnym,
  • zagospodarowanie terenu, w tym wykonanie nasadzeń roślinności.


Bardzo cieszymy się, że mieliśmy swój wkład w realizację jednej z najnowocześniejszych jednostek Straży Pożarnej.