Realizacje zakończone

Przemysłowe

Caolin Opoczno

Na inwestycję składają się trzy umowy:

1) kompleksowe wykonanie I etapu Centrum Obsługi Biznesowej w Opocznie przy ul. Przemysłowej wraz z parkingiem zewnętrznym, drogami dojazdowymi, zasilającymi sieciami zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury,

2) dostawa i instalacja maszyn i urządzeń wchodzących w skład infrastruktury technicznej wskazanej inwestycji Centrum Obsługi Biznesowej,

3) wykonanie i oddanie do użytkowania II etapu inewstycji Centrum Obsługi Biznesowej wraz z parkingiem zewnętrznym, drogami dojazdowymi, zasilającymi sieciami zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu i elementami małej architektury